Pro-Inox

OGÓLNE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

Dane są dla nas bazą umożliwiającą świadczenie doskonałych usług. Jednak naszym najważniejszym kapitałem jest zaufanie klientów. Priorytet stanowi dla nas ochrona danych klientów oraz wykorzystywanie ich w taki sposób, w jaki od nas tego oczekują. Właśnie dlatego oczywiste jest dla nas przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych. Istotne jest również, aby przez cały czas byli Państwo poinformowani, kiedy gromadzimy i wykorzystujemy poszczególne informacje. Co do zasady korzystanie z naszej oferty online – o ile jest to technicznie możliwe
i wykonalne – odbywa się w sposób anonimowy lub przy użyciu pseudonimów.

GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Mogą Państwo odwiedzać naszą witrynę bez podawania danych o sobie. Przechowujemy jedynie dane dostępowe bez odniesienia do osób, takie jak np. nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, nazwa strony z której trafili Państwo na naszą witrynę, bądź też nazwa żądanego pliku. Informacje te służą wyłącznie do udoskonalenia naszej oferty i nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji Państwa osoby.      

Państwa wizyta na naszych stronach jest protokołowana. Gromadzone są przede wszystkim informacje takie, jak aktualny adres IP komputera, data
i godzina dostępu, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego Państwa komputera oraz wyświetlane strony. Zazwyczaj nie umożliwiamy ani nie mamy zamiaru dokonywania odniesienia do osób.    

Ponadto dane osobowe są przechowywane tylko wtedy, gdy podadzą nam je Państwo z własnej inicjatywy, np. w ramach rejestracji, ankiety, konkursu, aplikacji online lub realizacji umowy. Każdy formularz zbierania danych lub formularz kontaktowy zawiera informację o celu gromadzenia podawanych informacji.

WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH, APLIKACJA INICJATYWNA

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem strony internetowej lub poczty e-mail (np. nazwisko, adres domowy lub adres e-mail) będą przetwarzane wyłącznie w ramach korespondencji z Państwem i tylko do celu w którym dane te zostały nam udostępnione.          

Dane osobowe, które zostały przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej, będą przechowywane tylko do momentu realizacji celu, w którym je nam powierzono. W przypadku obowiązku przechowywania danych do celów handlowych i podatkowych, czas przechowywania określonych informacji może wynosić do 10 lat.

Mogą Państwo przesyłać nam aplikacje z własnej inicjatywy. Zwracamy jednak uwagę, że muszą Państwo samodzielnie zadbać o wystarczające bezpieczeństwo w przypadku wybranej przez siebie metody przesyłania danych. Nie zalecamy przesyłania wiadomości e-mail bez użycia odpowiedniej metody szyfrowania, ponieważ podczas transmisji nieuprawnione osoby mogą łatwo zapoznać się z Państwa danymi
i wykorzystać je. Jeżeli chcą Państwo przesłać nam zaszyfrowaną wiadomość e-mail zawierającą dokumenty aplikacyjne, prosimy o korzystanie wyłącznie z adresu:

OGÓLNE INFORMACJE PRAWNE

Jeżeli wyrażają Państwo zgody na dalsze przechowywanie swoich danych osobowych, lub też dane te stały się nieprawidłowe, na specjalne polecenie zlecimy ich usunięcie lub zablokowanie, bądź też dokonamy niezbędnych korekt (w stopniu dozwolonym obowiązującym prawem). Na życzenie otrzymają Państwo nieodpłatną informację o wszystkich dotyczących Państwa danych osobowych, które przechowujemy.

Sporadycznie nasza witryna zawiera odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich. Chociaż podmioty te są starannie dobierane, nie możemy zagwarantować prawidłowości ani kompletności treści oraz bezpieczeństwa danych, które się na nich znajdują. Również niniejsza polityka prywatności nie dotyczy linkowanych witryn zewnętrznych.

Wprowadzenie nowych produktów lub usług, zmiana procedur w Internecie lub udoskonalenie technologii zabezpieczeń sieci i przetwarzania danych wymagają aktualizacji „Oświadczenia o ochronie prywatności“. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do ewentualnej zmiany lub uzupełnienia polityki prywatności. Zmiany te zostaną opublikowane w tym miejscu. W związku z tym powinni Państwo regularnie wywoływać niniejszą stronę, aby sprawdzić aktualny stan informacji o ochronie danych osobowych.        

Wszystkie informacje dostępne na niniejszej stronie internetowej zostały starannie sprawdzone. Nie gwarantujemy jednak, że treści naszej witryny będą zawsze prawidłowe, kompletne i aktualne

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE DANYCH

Stosując środki techniczne i organizacyjne chronimy naszą stronę i pozostałe systemy przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem państwa danych przez osoby nieuprawnione. Mimo regularnych kontroli nie można jednak zapewnić pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami.       

Zasadniczo przyjmuje się, że Internet nie jest bezpiecznym medium. Osoby trzecie mogą łatwiej podsłuchać, zapisać a nawet zmodyfikować transmisję danych w Internecie, w porównaniu np. z łączem telefonicznym. W celu zapewnienia poufności komunikacji z Państwem stosujemy tzw. metodę SSL. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, stosowane w niej szyfrowanie 128-bitowe uważa się za bezpieczne. Taki poziom bezpieczeństwa zapewniają wszystkie przeglądarki nowszej generacji. W stosownym przypadku powinni Państwo dokonać aktualizacji używanej przeglądarki.

STOSOWANIE COOKIES

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Internauty. Ma to na celu np. kierowanie połączeniem podczas odwiedzin na stronie. Zawierają one informacje czysto techniczne, bez danych osobowych.

Na różnych stronach stosujemy pliki cookie, aby uatrakcyjnić odwiedziny witryny oraz umożliwić korzystanie z różnych funkcji. Chodzi przy tym o niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze. Na zakończenie sesji przeglądarki większość stosowanych przez nas cookies zostanie usunięta z dysku Państwa komputera (tzw. sesyjne pliki cookie). Pozostałe pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam jego ponowne rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na naszych stronach (tzw. trwałe pliki cookie). [Umożliwiają one powitanie Państwa przy użyciu nazwy użytkownika, a podczas kolejnych zamówień eliminują konieczność ponownego wprowadzania hasła lub wypełniania formularza]. Za pośrednictwem naszej witryny nasze organizacje partnerskie nie mogą gromadzić, przetwarzać ani wykorzystywać danych osobowych przy użyciu plików cookie.  

Większość przeglądarek ma ustawioną opcję automatycznej akceptacji cookies. Mogą Państwo jednak wyłączyć opcję gromadzenia cookies lub tak skonfigurować przeglądarkę, aby natychmiast informowała o ich przesłaniu.

Zalecamy aktywację cookies, gdyż jej brak może znacznie utrudnić korzystanie z funkcji koszyka.      

Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
w następujący sposób: 
– Państwa dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w ramach komunikacji e-mail są wykorzystywane wyłącznie do realizacji Państwa życzeń lub spraw,           
– nasi pracownicy muszą dochowywać obowiązku zachowania poufności,
– nasze zabezpieczenia odpowiadają aktualnemu stanowi techniki w odpowiednim stopniu,        
– nasze systemy są regularnie kontrolowane pod kątem bezpieczeństwa tak, abyśmy mogli chronić gromadzone przez nas dane przed ewentualnym uszkodzeniem, utratą i dostępem,            
– o przestrzeganie naszej polityki prywatności dba nasz pełnomocnik ds. ochrony danych.       

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby natychmiast informowała o próbie przesłania cookies. Ma to na celu umożliwienie akceptacji lub odmowy instalacji tych plików we wszystkich przypadkach, lub tylko w danym przypadku. Bliższe informacje na temat konfiguracji przeglądarki można znaleźć tutaj.        

Bezpieczne połączenie internetowe można rozpoznać m.in. po adresie. Jeżeli zaczyna się on od frazy „https”, to dane połączenie jest bezpieczne (np. https://). Kolejną cechą charakterystyczną jest symbol zamkniętej kłódki widoczny w dolnym pasku przeglądarki.

TWORZENIE PSEUDONIMIZOWANYCH PROFILI UŻYTKOWNIKÓW NA POTRZEBY ANALIZ SIECIOWYCH

Na niniejszej stronie dane są gromadzone i zapisywane przez usługę analityczną Google Analytics, w oparciu o które tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników. Profile te służą do analizy zachowania osób odwiedzających stronę i są poddawane ocenie w celu udoskonalenia naszej oferty i dostosowania jej pod kątem potrzeb użytkowników. Do tego celu można stosować pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej stronę, które umożliwiają jej rozpoznanie podczas ponownych odwiedzin.

Bez udzielanej osobno, wyraźnej zgody danej osoby pseudonimizowane profile użytkowników nie będą łączone z danymi osobowymi informującymi o właścicielu pseudonimu.     

W każdym momencie mogą Państwo wyrazić sprzeciw ze skutkiem przyszłym wobec gromadzenia i przechowywania danych przez Google Analytics do celów związanych z analizą sieci, klikając link: Dezaktywacja Google Analytics

GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „cookies“. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej. Generowane przez cookies informacje na temat korzystania z niniejszej strony zostają z reguły przesłane na serwery Google w USA, gdzie są przechowywane. W razie aktywacji usługi anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie, Google wcześniej skróci Państwa adres IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących sygnatariuszami porozumienia w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony firma Google będzie używać tych informacji do oceny sposobu, w jaki korzystają Państwo ze strony, do tworzenia raportów o aktywności na stronach oraz w celu umożliwienia świadczenia pozostałych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Google nie będzie łączyć adresu IP przekazywanego przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics z pozostałymi danymi. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu cookies dokonując odpowiednich ustawień swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełnym stopniu korzystać ze wszystkich funkcjonalności dostępnych na tej stronie. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google generowanych przez cookies danych dotyczących sposobu korzystania z witryny (wł. z Państwa adresem IP), oraz ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod tym Link.          

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo tutaj  https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub tutaj https://policies.google.com/. Zwracamy uwagę na fakt, że na tej witrynie usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeip“, co ma zapewnić zanonimizowane rejestrowanie adresów IP (tzw. masking IP).

PRAWO DO INFORMACJI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami o ochronie danych mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji na temat swoich przechowywanych danych, oraz do ich ew. poprawienia, blokady lub usunięcia.   

W każdym momencie mogą Państwo zażądać informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, o ich pochodzeniu, odbiorcach, celu przechowywania oraz osobach i placówkach, do których dane te są regularnie przesyłane. Ponadto mają Państwo prawo do poprawienia swoich danych oraz – w razie zaistnienia przesłanek prawnych – do ich zablokowania lub usunięcia.

W razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobowych, w celu uzyskania informacji, poprawienia, blokady lub usunięcia danych oraz w celu cofnięcia dzielonych zgód prosimy o kontakt na poniższy adres: 

Pro-Inox Sp. z o.o.
ul Hoża 86 lok.410,  00-682 Warszawa; 
e-mail: 
tel. 89 672 88 00

Swój sprzeciw lub odwołanie zgody można przesyłać m.in. na adres:

Pro-Inox Sp. z o.o.
ul Hoża 86 lok.410, 
00-682 Warszawa; 
e-mail: 
tel. 89 672 88 00